שיחת ייעוץ חינם: 1-800-800-570

Cisco ASA 5500 Series SSL/IPsec VPN Licenese
Delivering Safe, Secure, and Flexible Remote Network Access to Any Location

Cisco ASA 5500 Series Products
Specifications of Cisco ASA 5500 Series Adaptive Security Appliance Models
Models: 5505 5512-X 5515-X 5525-X 5545-X 55505-X 5585-S10 5585-S20 5585-S40 5585-S60
Maximum 3DES/AES VPN Throughput1 100 Mbps 200 Mbps 250 Mbps 300 Mbps 400 Mbps 700 Mbps 1 Gbps 2 Gbps 3 Gbps 5 Gbps
Maximum Site-to-Site and IPsec IKEv1 Client VPN User Sessions1 25 250 250 750 2,500 5,000 5,000 10,000 10,000 10,000
Maximum Cisco AnyConnect or Clientless VPN User Sessions 25 250 250 750 2,500 5,000 5,000 10,000 10,000 10,000
Bundled Premium User Sessions 2
Stateful Failover No Yes
VPN Load Balancing No Yes
Shared VPN License Option No Yes
1 Devices include a license for two SSL VPN users for evaluation and remote management purposes. The total concurrent IPsec and SSL (clientless and tunnel-based) VPN sessions may not exceed the maximum concurrent IPsec session count shown in the chart. The SSL VPN session number may also not exceed the number of licensed sessions on the device. The Cisco ASA 5580 supports a greater number of simultaneous users than the ASA 5550 at an overall SSL VPN throughput that is comparable to the ASA 5550. These items should be taken in to consideration as part of your capacity planning.
Cisco ASA 5500 Series Licenses
Cisco ASA 5500 Series SSL VPN Licenses
ASA 5500 Series SSL VPN License - 10 Users
#L-ASA-SSL-10=
המחיר שלנו: הצעת מחיר
ASA 5500 Series SSL VPN License - 25 Users
#L-ASA-SSL-25=
המחיר שלנו: הצעת מחיר
ASA 5500 Series SSL VPN License - 50 Users
#L-ASA-SSL-50=
המחיר שלנו: הצעת מחיר
ASA 5500 Series SSL VPN License - 100 Users
#L-ASA-SSL-100=
המחיר שלנו: הצעת מחיר
ASA 5500 Series SSL VPN License - 250 Users
#L-ASA-SSL-250=
המחיר שלנו: הצעת מחיר
ASA 5500 Series SSL VPN License - 500 Users
#L-ASA-SSL-500=
המחיר שלנו: הצעת מחיר
ASA 5500 Series SSL VPN License - 750 Users
#L-ASA-SSL-750=
המחיר שלנו: הצעת מחיר
ASA 5500 Series SSL VPN License - 1,000 Users
#L-ASA-SSL-1000=
המחיר שלנו: הצעת מחיר
ASA 5500 Series SSL VPN License - 2,500 Users
#L-ASA-SSL-2500=
המחיר שלנו: הצעת מחיר
Cisco ASA 5500 Series SSL VPN Upgrade Licenses
ASA 5500 Series SSL VPN Upgrade License - 10 to 25 Users
#L-ASA-SSL-10-25=
המחיר שלנו: הצעת מחיר
ASA 5500 Series SSL VPN Upgrade License - 25 to 50 Users
#L-ASA-SSL-25-50=
המחיר שלנו: הצעת מחיר
ASA 5500 Series SSL VPN Upgrade License - 50 to 100 Users
#L-ASA-SSL-50-100=
המחיר שלנו: הצעת מחיר
ASA 5500 Series SSL VPN Upgrade License - 100 to 250 Users
#L-ASA-SSL-100-250=
המחיר שלנו: הצעת מחיר
ASA 5500 Series SSL VPN Upgrade License - 100 to 750 Users
#L-ASA-SSL-100-750=
המחיר שלנו: הצעת מחיר
ASA 5500 Series SSL VPN Upgrade License - 250 to 500 Users
#L-ASA-SSL-250-500=
המחיר שלנו: הצעת מחיר
ASA 5500 Series SSL VPN Upgrade License - 500 to 750 Users
#L-ASA-SSL-500-750=
המחיר שלנו: הצעת מחיר
ASA 5500 Series SSL VPN Upgrade License - 750 to 1,000 Users
#L-ASA-SSL-750-1K=
המחיר שלנו: הצעת מחיר